Svenska Kanotförbundet kallar härmed till Förbundsmöte lördagen den 18 mars 2022.