Svenska Kanotförbundet kallar härmed till Förbundsmöte lördag 18 mars 2022.