En kort översikt av några lösningar som kan ersätta hemsidefunktionen i Idrottonline som upphör den 31 december 2022.